Mezőkovácsházi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Dél-Békés

5800 Mezőkovácsháza Sármezey Endre u. 63

Békéscsabai

Tankerületi Központ

NYITVATARTÁS

 

Általános Iskola és Gimnázium

hétfő - péntek         6:00 - 20:00

 

Kollégium

vasárnap               17:00 -

hétfő - csütörtök   12:30 - 07:30

péntek                    11:30 - 15:30

 

Iskolánk Facebook oldala

Tehetséggondozás

Geogebra a gyakorlati életben tehetségműhely

A Hunyadi János Gimnázium Reál munkaközösségének egyik kiemelkedő tehetséggondozó területe a természettudományos gondolkodás magasabb szintre való fejlesztése a tehetségesebb tanulóknál. A középiskolai diákok nagyobb része nem reál érdeklődésű, ezért igyekszünk különböző tanítási módszerek, tanulási-tanítási formák és képzési típusok változtatásával, modern digitális eszközök bevonásával élményszerűvé tenni a komplex természettudományos tantárgyak oktatását. Reál tantárgyakból rendszeresen készítünk fel megyei, országos, nemzetközi, valamint határon túl nyúló versenyekre. Figyelembe vesszük a tanulóink által kedveltebb versenytípusokat, s rugalmasan építjük be az új, vagy újszerű versenyeket. Középiskolánk a minden tanévben induló reál specializációs osztályban igyekszik felfedezni a természettudományos érdeklődésű tanulókat, majd felkarolva gondozzuk komplex természettudományi területen diákjainkat.

Ebben a tanévben 2018. októberében indult egy 60 órás Geogebra tehetségműhely  Zubán Zoltán matematika - informatika tanár vezetésével. Tíz tanuló a tanév folyamán, hetente egy alkalommal tanórán kívüli foglalkozás keretében sajátíthatják el a Geogebra matematikai program használatát, valamint megismerkedhetnek a "drónozással".

A foglalkozások keretében a tanulók többek között elsajátíthatják a Geogebrában a függvényábrázolást, képletek használatát és számítását, síkgeometriai feladatok megoldását, térgeometriai szemléltetéseket.

Cél, hogy új komplex, természettudományos szemléletet alakítsunk ki a tanulókban. A tanultakat szeretnénk bemutatni a programban nem résztvevő személyeknek is, kollégáknak, szülőknek élményközpontú, közösen való alkalmazással.

Munkamódszereink leginkább a felfedeztető, kísérletező tanulást helyezi előtérbe.

A program várható rövidtávú eredménye, hogy a tanulók együttműködve, kreativitásukat felhasználva fedezzenek fel új lehetőségeket, ismereteket, amelyeket később a természettudományos órákon tudnak hasznosítani.

HAT-14-02-0047

HAT-14-03-0029

HAT-15-06-0019

HAT-15-07-0050

HAT-18-02-0253

HAT-18-02-0259

HAT-19-01-0623

HAT-KP-1-2022-1 -001522-VAL-ELS001

NTP-MŰV-18-0076

NTP-MTTD-18-0096