Mezőkovácsházi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Dél-Békés

5800 Mezőkovácsháza Sármezey Endre u. 63

Békéscsabai

Tankerületi Központ

NYITVATARTÁS

 

Általános Iskola és Gimnázium

hétfő - péntek         6:00 - 20:00

 

Kollégium

vasárnap               17:00 -

hétfő - csütörtök   12:30 - 07:30

péntek                    11:30 - 15:30

 

Iskolánk Facebook oldala

Hunyadi, a tudás vára

Minőség–Tudás–Siker

 

A minőségi középiskolai oktatás tudásbázisa a Békés Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, és 2008. július 1-jétől három iskola összevonásával, mezőkovácsházi székhellyel működő közös igazgatású

BÉKÉS MEGYEI HUNYADI JÁNOS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY,

 

ahol mintegy 600 diák tanul. Az intézmény mikrotérségi központként Dél-Békésben biztosítja a közoktatási feladatok széleskörű ellátását, koordinatív szerepkört tölt be, minőségi oktatási szolgáltatást nyújt. Beiskolázási vonzáskörzethez 60 település tartozik. Szolgáltatási területeink a következők: gimnáziumi, szakközépiskolai képzés, művészeti oktatás, speciális gondoskodást, nevelést, szakképzést igénylő tanulók ellátása, pedagógiai szakszolgálat, nevelési tanácsadás. E feladatok ellátását segíti az otthonos, széleskörű tanulási és szabadidős tevékenységet kínáló kollégiumi ellátás: Magyarbánhegyesen 105, Mezőkovácsházán 80 diáklakó számára.

A középiskolai képzés, a gimnáziumi és szakközépiskolai feladatellátás színtere az intézményen belül a mezőkovácsházi középiskola. A gimnáziumi osztályok specializációs iránya az idegen nyelv, az informatika, és mellettük biztosított a humán- és reálszakterületek tehetséggondozása. Az oktatás magas színvonalú tárgyi feltételek között, korszerű informatikai, oktatástechnikai környezetben folyik...

...Multimédiás nyelvi laborok segítik az idegen nyelvi ismeretek elsajátítását, informatikai tanirodák, laborok erősítik a munkaerőpiacon versenyképes szakmai ismeretek megszerzését. Alkotó diákműhelyek, mint a tudás kreatív színterei népszerűsítik a környezettudatos magatartást, a kreatív művészeti tevékenységet – utóbbinak bázisa a DUMA’Színház. Az iskolai ismeretszerzés egyik új kerete a Demokrácia és ifjúság program. Széleskörű rekreációs programok (teniszoktatás, stepp-aerobik, önvédelmi sportok, síoktatás, természetjáró táborok, Európa-túrák) bővítik, fejlesztik a diákok ismereteit, egészségtudatos magatartását.

A hatosztályos gimnáziumi képzés a térség tehetséggondozását hivatott szolgálni. A középiskola szakmai programkínálata változatos. Az elmúlt években olyan innovációk indultak el, melyek a diákok alapvető képesség- és készségfejlesztését tovább erősítették, úgymint a nyelvi előkészítő osztály, az emelt szintű informatikai, a kommunikációs, a gazdasági-, és vállalkozói ismeretek, a drámapedagógiai, a művészeti oktatás, magas színvonalú környezeti- és egészségnevelés. A tanítás-tanulás folyamatában fő törekvésünk, hogy diákjaink tanulási technikáit fejlesszük, bővítsük, segítve ezzel tudásuk gyarapodását.

A szakközépiskolai képzésben az informatika, közgazdaság, művészet, közművelődés és kommunikáció, valamint az egyéb szolgáltatások szakmacsoportokba tartozó, érettségihez kötött közép- és felsőfokú szakmák képzése folyik. A végzős tanulók – sokan már egy-két nyelvvizsgával – felsőfokú oktatási intézményben folytatják tanulmányaikat, illetve felsőfokú OKJ-s képzésbe kapcsolódnak be. Jelenleg gazdasági informatikus, informatikai hálózattelepítő és üzemeltető és újságíró I., szakmák alapkészségeit sajátítják el a tanulók, valamint pénzügyi és gazdasági szakemberek képzése is folyik.

A kiváló minősítésű alapfokú művészetoktatás mind a négy művészeti ágban, a következő tanszakokon folyik: színjáték, modern- és társastánc, festészet, magánének, szintetizátor, zongora, furulya és klarinét.

Küldetésünk: versenyképes tudást, és olyan ismereteket nyújtani, melyek birtokában az itt tanulók sikerrel folytathatják tanulmányaikat a felsőoktatásban, illetve képesek rugalmasan alkalmazkodni a munkaerőpiac igényeihez.

A speciális szakképzés keretében a magyarbánhegyesi feladat-ellátási helyen lehetőség van a számítógép-kezelő (-használó), gépíró, szövegszerkesztő, zöldségtermesztő és bőrtárgy-készítő szakmák tanulására azon fiatalok számára, akik egészségügyi vagy szociális okok miatt megkülönböztetett figyelmet igényelnek.

Ugyancsak speciális gondoskodás, a tanulásban akadályozott, enyhe és középsúlyos fogyatékkal élő gyermekek segítése, Pedagógiai Szakszolgálat: Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani és Pedagógiai Szakszolgálati Intézményegység egy telephelyen, Magyarbánhegyesen 86 gyermek és tanuló speciális gondozását, fejlesztését látja el.  A pedagógiai szakszolgálat, a nevelési tanácsadó az orosházi kistérségben működik.

Intézményünk informatikai sziget, ICDL (International Computer Driving Licence) vizsgaközpont működik a Hunyadiban Mezőkovácsházán, ahol az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói jogosítvány szerezhető meg, korhatár nélkül.

Kulcsszavaink: Minőség–Tudás–Siker, vagyis: minőségi oktatással olyan tudást közvetíteni, amellyel sikeresek lesznek az itt végzett fiatalok az életben.  A Békés MegyeiHunyadi János Közoktatási Intézmény több mint néhány impozáns épület: tudásközpont, amely innovatív szakembereivel és programjaival értéket őriz-közvetít, összefogást és új perspektívát kínál a térségben élőknek, nyitott az együttműködésre.

A Hunyadi a tudás vára, a jövő iskolája, ahol diáknak lenni jó befektetés. A Békés Megyei Hunyadi János Közoktatási Intézmény olyan lehetőség, és közösségi tér, amelyben kibontakoznak az alkotó, tevékeny diákállampolgár képességei, kialakul értékrendje, és felelős felnőttként választott szakmájával, emberi kvalitásaival megtalálja boldogulását a XXI. század Magyarországán – Európában.

HAT-14-02-0047

HAT-14-03-0029

HAT-15-06-0019

HAT-15-07-0050

HAT-18-02-0253

HAT-18-02-0259

HAT-19-01-0623

HAT-KP-1-2022-1 -001522-VAL-ELS001

NTP-MŰV-18-0076

NTP-MTTD-18-0096