Mezőkovácsházi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Dél-Békés

5800 Mezőkovácsháza Sármezey Endre u. 63

Békéscsabai

Tankerületi Központ

NYITVATARTÁS

 

Általános Iskola és Gimnázium

hétfő - péntek         6:00 - 20:00

 

Kollégium

vasárnap               17:00 -

hétfő - csütörtök   12:30 - 07:30

péntek                    11:30 - 15:30

 

Iskolánk Facebook oldala

Névadónk: Hunyadi János

Iskolánk büszkén viseli Hunyadi János nevét, aki a XV. századi magyar történelem egyik legnagyobb alakja, híressé a törökök elleni harcaiban elért sikerei tették.

 

A középkori vallásos lovag mintaképe volt, harcaiban az őszinte vallásosság és hazaszeretet vezérelte. Magyarországot az ő győzelmei idejétől a kereszténység védőbástyájának tekintették. Győzelmeit Isten segítségének tulajdonította, és a zsákmányból egyházi célokra adakozott.

Hunyadi János először 1437-ben tűnt ki a török elleni harcban, amikor megverte a Szendrőt ostromló török sereget. Nemcsak a külső ellenséggel szemben bizonyult bölcs hadvezérnek, hanem az ország belső békéjének a helyreállításában is elévülhetetlen érdemeket szerzett.

 

1446-ban kormányzóként maga vette kézbe az ország irányítását, s kormányzósága alatt sokat tett a belső nyugalom és rend biztosításának érdekében. Ellenfeleinek áskálódásai miatt 1455-ben ugyan minden tisztségéről lemondott, de a hírre, hogy II. Mohamed Nándorfehérvár elfoglalására készül, félretette sérelmeit, és újból a seregek élére állt.

 

Hunyadi nagysága abban rejlett, hogy megmutatta: a törököket egy lényegesen kisebb létszámú sereg is sikeresen meg tudja állítani: az összefogás a győzelem alapja, valamint 70 évig elvette a török kedvét Magyarország megtámadásától.

Hunyadi Jánosról  már életében mesés hírek keringtek. Katonái azt mondták róla, hogy sebezhetetlen. Bonfini szerint, aki kortársa volt: nagy híve volt a vallásnak, az igazságnak, a szabadságnak és a bőkezűségnek. Szerette a tisztességet és ápolta  a barátságot. Kemény és emelkedett férfiúi lélek volt, tanácsa bölcs és okos volt. Tetteinek végső mozgatója a hazaszeretet.  Hadicélja volt  Magyarország védelme, a határok biztosítása, a hódítók távoltartása.

 

A nándorfehérvári csata

 

1456-ban frontális támadás indult Magyarország ellen. Hunyadi tudta, hogy a legfontosabb kérdés a török veszély, puszta létünket fenyegeti.  Vitézei szerették, a hősiesség, az önfeláldozás,a halálmegvető  bátorság és a hazaszeretet örök példája.

Nádorfehérvárnál Hunyadi nagyszerű hadvezéri tudása és a magyar vitézség győzedelmeskedett a török túlerővel szemben. Hunyadinak sikerült csapatával átvágni, magát az ellenségen és bejutni a várba. A várkapukon kirohanó sereg menekülésre kényszerítette a támadó haderőt. Ez a diadal nem csak a magyar történelem ragyogó eseménye volt, hanem az európai kereszténység győzelme is a pogány török felett.

 

Ünnepelt az egész kereszténység, a pápa még júniusban elrendelte a déli harangszót, imádkozás végett a keresztes vitézekért, de mire ez a rendelkezés célba ért, már megtörtént a világraszóló győzelem.

Így íródott be a történelembe, hogy a déli harangszó az egész keresztény világban hirdesse a török felett aratott győzelmet. Ezen dicső nap emlékére ma már a déli harangszó Magyarországon kívül sajnos másutt nem kondul meg.

 

Hunyadi János neve életében bátorítást jelentett a küzdőknek, később harci jellé, a győzelem jelképévé vált. A pápák “az egyház kardjaként”, “Krisztus bajnokaként”, a vallás védelmezőjeként emlegették.

 

Hunyadi János kormányzó legfőbb feladata a belső rend megteremtése mellett, a török Európából való kiűzése volt.

 

A nándorfehérvári diadal üzente a 21. század elején talán az lehet, hogy a bátorság és a hazaszeretet mellett fogjunk össze a tiszta célokért.

HAT-14-02-0047

HAT-14-03-0029

HAT-15-06-0019

HAT-15-07-0050

HAT-18-02-0253

HAT-18-02-0259

HAT-19-01-0623

HAT-KP-1-2022-1 -001522-VAL-ELS001

NTP-MŰV-18-0076

NTP-MTTD-18-0096