Mezőkovácsházi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Dél-Békés

5800 Mezőkovácsháza Sármezey Endre u. 63

Békéscsabai

Tankerületi Központ

NYITVATARTÁS

 

Általános Iskola és Gimnázium

hétfő - péntek         6:00 - 20:00

 

Kollégium

vasárnap               17:00 -

hétfő - csütörtök   12:30 - 07:30

péntek                    11:30 - 15:30

 

Iskolánk Facebook oldala

Alapítványaink

Alapítvány a Mezőkovácsházi Hunyadi János Gimnáziumért és Szakközépiskoláért

Az Alapítvány a Mezőkovácsházi Hunyadi János Gimnáziumért és Szakközépiskoláért közhasznú alapítvány 1996-ban alakult. A Hunyadi János Közoktatási Intézmény tanulói számára hozták létre azzal a céllal, hogy:

 

- az intézményben folyó oktató-nevelő munka anyagi és technikai feltételeinek bővítsék,

- a hátrányos helyzetű tanulók társadalmi esélyegyenlőségét segítsék,

- a kiemelt tanulmányi programokat támogassák,

- a tehetséggondozást, a képességfejlesztést, az ismeretterjesztést, a nyelvi-, szakmai programokat ösztönözzék,

- a tanulmányi versenyek szervezését és lebonyolítását,

- valamint az iskola egészségnevelési programját támogassák,

- a fent megjelölt célok elérése érdekében kiemelkedő eredményt elérők erkölcsi és anyagi elismerését biztosítsák.

 

Több mint 1000 diákot támogatott eddig az alapítvány, valamint jó néhány iskolai rendezvényt.

 

Az ALAPÍTVÁNY nyílt. Az alapítványhoz bármely magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társulás csatlakozhat. A csatlakozás feltétele, hogy a csatlakozó az alapító okiratban foglaltakat elfogadja és az alapítványhoz anyagilag is hozzájárul.

A kuratórium

 

Az Alapítvány a Mezőkovácsházi Hunyadi János Gimnáziumért és Szakközépiskoláért kezelője és legfőbb döntéshozó szerve a Kuratórium.

 

Az alapítványhoz érkező adományok, felajánlások, valamint a különböző pályázatok által elnyert támogatások a kérelem és a hozzácsatolt ajánlás együttes benyújtását követő elbírálás után jutnak el támogatottakhoz. Öt tagú kuratórium hoz döntést a befolyt adományokról. A beérkező igények és szakmai szempontok figyelembevételével kerül odaítélésre a jótékony adományozók támogatása.

 

A Kuratórium elnöke: Nagy Ágnes

 

A Kuratórium tagjai: Jeszenka Gyöngyi Tünde, Farkas Erika

Dél-Békés Színház és Tehetséggondozó Alapítvány

 

Kérjük támogassa Ön is alapítványunk értékteremtő munkáját!

Az alapítvány adószáma: 18621862-1-04

Az alapítvány számlaszáma: 53500016-10006478

(Békés Takarék Szövetkezet)

 

 

A Dél-Békés Színház és Tehetséggondozó alapítvány 2014-ben jött létre a PRIMA díjas DUMA’Színház tevékenységének támogatása, produkciói létrejöttének anyagi segítése, a társulat kiemelkedő művészeti eredményeinek és értékeinek megőrzése és továbbfejlesztése céljából.

 

Az alapítvány a meghatározott cél elérése érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:

 

- a Hunyadi János Gimnázium kiválóra minősített Alapfokú Művészeti Iskolája tevékenységének támogatása,

   szakmai munkájának anyagi segítése

- a Dél-Békési színházi élet körülményeinek fejlesztése, színházi eszközök, berendezések anyagi támogatása

- a Színház produkcióiért tevékenykedő alkotók, művészek, meghívott színházi szakemberek anyagi támogatása

- a Színház utánpótlás nevelő, tehetséggondozó működésének támogatása

- a Színház kiemelkedően tehetséges ifjú növendékeinek művészeti pályákon való elindulásának segítése, külföldi

  és belföldi tanulmányainak támogatása

- a Színház társulatának hazai és nemzetközi rendezvényekre való utazásának támogatása, külföldi kapcsolatok

  építésének, határon túli magyar művészeti csoportokkal való együttműködés elősegítése

- a Színház műsortervének meghatározásakor célként tűzi ki a térség tankötelezett gyermekeinek nevelését,

  oktatását és ismeretük, képességük fejlesztését

- a színházi és művészeti produktumok önkéntesség alapján való szerveződése

- rendezvényszervezés (művészeti találkozók, versenyek)

- együttműködés a hasonló tevékenységet végző civil szervezetekkel

- az alapítvány politikamentes, politikai tevékenységet nem folytat

 

A Kuratórium elnöke: Duma Zsolt

 

A Kuratórium tagjai: Takács Hajnalka, Kovácsné Varga Anikó

1%

HAT-14-02-0047

HAT-14-03-0029

HAT-15-06-0019

HAT-15-07-0050

HAT-18-02-0253

HAT-18-02-0259

HAT-19-01-0623

HAT-KP-1-2022-1 -001522-VAL-ELS001

NTP-MŰV-18-0076

NTP-MTTD-18-0096