Mezőkovácsházi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Dél-Békés

5800 Mezőkovácsháza Sármezey Endre u. 63

Békéscsabai

Tankerületi Központ

NYITVATARTÁS

 

Általános Iskola és Gimnázium

hétfő - péntek         6:00 - 20:00

 

Kollégium

vasárnap               17:00 -

hétfő - csütörtök   12:30 - 07:30

péntek                    11:30 - 15:30

 

Iskolánk Facebook oldala

Általános tudnivalók az 50 órás kötelező közösségi szolgálatról

Az iskolai közösségi szolgálat általános tájékoztatója (ppt)

Jelentkezési lap (pdf)

Fogadó szervezetek / intézmények (pdf)

Az iskolai közösségi szolgálatról

„Ha valóban fontos számunkra, hogy mások javára cselekedjünk, késedelem nélkül meg is kell tennünk. Ilyen egyszerű az együttérzés gyakorlata.”

Tendzin Gjaco

 

 

A 2011. december 23-án elfogadott Nemzeti köznevelési törvény, bevezette az iskolai közösségi szolgálatot, mint az érettségi bizonyítvány kiállításának előfeltételeként teljesítendő tevékenységet. A törvény értelmében - felmenő rendszerben – minden középiskolásnak 3 év alatt – lehetőleg arányosan elosztva – 50 óra közösségi szolgálatot kell teljesítenie ahhoz, hogy érettségi bizonyítványt kapjon kézhez.

 

     Közösségi szolgálat:

        - az iskola pedagógiai programjában rögzített módon kötelező,

        - anyagi érdektől független,

        - a tanuló helyi közösségének javát szolgáló tevékenység.

 

2016-tól az érettségi bizonyítvány kiadásának előfeltétele lesz, hogy minden diák 50 óra közösségi szolgálatot végezzen középiskolai tanulmányai során. A közösségi szolgálat olyan tevékenység, melyet a diákok értékeik mentén választanak, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek, azzal a helyi közösség érdekeit szolgálják, és mellyel saját személyiségüket, különféle készségeiket fejlesztik. Közösségi szolgálatot sokféle motivációból végezhet valaki: hogy megismerjen egy foglalkozást, hogy mások érdekeit szolgálja, közösséghez tartozzon, hogy elérjen egy fontos célt, például a környezet szépülését, hogy bizonyos tulajdonságainak fejlődését elősegítse, hogy hasznos módon töltse az idejét, bajba jutottakon segítsen, védje a környezetet vagy gyakorlatot szerezzen egy számára fontos területen.

Jogszabályok

Kötelezően alkalmazandó jogszabályok

 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

- A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 04.) Kormányrendelet

- A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

 

Ajánlott jogszabályok

 

- A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény

- A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012–2020 elfogadásáról és a végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról szóló 1068/2012. (III.20.) Korm. határozat

- Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

HAT-14-02-0047

HAT-14-03-0029

HAT-15-06-0019

HAT-15-07-0050

HAT-18-02-0253

HAT-18-02-0259

HAT-19-01-0623

HAT-KP-1-2022-1 -001522-VAL-ELS001

NTP-MŰV-18-0076

NTP-MTTD-18-0096