Mezőkovácsházi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Dél-Békés

5800 Mezőkovácsháza Sármezey Endre u. 63

Békéscsabai

Tankerületi Központ

 

Iskolánk Facebook oldala

Általános tudnivalók az 50 órás kötelező közösségi szolgálatról

Az iskolai közösségi szolgálat általános tájékoztatója (ppt)

Jelentkezési lap (pdf)

Fogadó szervezetek / intézmények (pdf)

Az iskolai közösségi szolgálatról

„Ha valóban fontos számunkra, hogy mások javára cselekedjünk, késedelem nélkül meg is kell tennünk. Ilyen egyszerű az együttérzés gyakorlata.”

Tendzin Gjaco

 

 

A 2011. december 23-án elfogadott Nemzeti köznevelési törvény, bevezette az iskolai közösségi szolgálatot, mint az érettségi bizonyítvány kiállításának előfeltételeként teljesítendő tevékenységet. A törvény értelmében - felmenő rendszerben – minden középiskolásnak 3 év alatt – lehetőleg arányosan elosztva – 50 óra közösségi szolgálatot kell teljesítenie ahhoz, hogy érettségi bizonyítványt kapjon kézhez.

 

     Közösségi szolgálat:

        - az iskola pedagógiai programjában rögzített módon kötelező,

        - anyagi érdektől független,

        - a tanuló helyi közösségének javát szolgáló tevékenység.

 

2016-tól az érettségi bizonyítvány kiadásának előfeltétele lesz, hogy minden diák 50 óra közösségi szolgálatot végezzen középiskolai tanulmányai során. A közösségi szolgálat olyan tevékenység, melyet a diákok értékeik mentén választanak, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek, azzal a helyi közösség érdekeit szolgálják, és mellyel saját személyiségüket, különféle készségeiket fejlesztik. Közösségi szolgálatot sokféle motivációból végezhet valaki: hogy megismerjen egy foglalkozást, hogy mások érdekeit szolgálja, közösséghez tartozzon, hogy elérjen egy fontos célt, például a környezet szépülését, hogy bizonyos tulajdonságainak fejlődését elősegítse, hogy hasznos módon töltse az idejét, bajba jutottakon segítsen, védje a környezetet vagy gyakorlatot szerezzen egy számára fontos területen.

Jogszabályok

Kötelezően alkalmazandó jogszabályok

 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

- A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 04.) Kormányrendelet

- A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

 

Ajánlott jogszabályok

 

- A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény

- A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012–2020 elfogadásáról és a végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról szóló 1068/2012. (III.20.) Korm. határozat

- Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

HAT-14-02-0047

HAT-14-03-0029

HAT-15-06-0019

HAT-15-07-0050

HAT-18-02-0253

HAT-18-02-0259

HAT-19-01-0623

NTP-MŰV-18-0076

NTP-MTTD-18-0096