Mezőkovácsházi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Dél-Békés

5800 Mezőkovácsháza Sármezey Endre u. 63

Békéscsabai

Tankerületi Központ

NYITVATARTÁS

 

Általános Iskola és Gimnázium

hétfő - péntek         6:00 - 20:00

 

Kollégium

vasárnap               17:00 -

hétfő - csütörtök   12:30 - 07:30

péntek                    11:30 - 15:30

 

Iskolánk Facebook oldala

Történet

A Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium története

Intézményünk teljes, hivatalos neve: Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, amely magában foglalja a következőket:

 

- Mezőkovácsházi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Székhelyintézmény ( 5800, Mezőkovácsháza, Sármezey Endre u. 63.)

- Mezőkovácsházi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium ( 5800, Mezőkovácsháza, Hősök tere 1.)

- Mezőkovácsházi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Tagintézmény ( 5800, Mezőkovácsháza, Árpád u. 184.)

 

A Mezőkovácsházi Állami Általános Gimnázium 1952-ben nyitotta meg kapuit 1 osztállyal, 48 tanulóval. 1957. november 24-én költözött középiskolánk rendeltetésszerű helyére, azaz mai székhelyére, majd névadójaként a híres törökverőt, Hunyadi Jánost választották elődeink, hiszen településünk egykoron a Hunyadiak birtokállományához tartozott.

A Mezőkovácsházi Állami Általános Gimnázium 1952-ben

Az iskola épületének udvar felőli falán 5 domborművet helyeztek el, Rajki József alkotásait.

A Mezőkovácsházi Állami Általános Gimnázium udvar felőli képe, falán Rajki József domborművei

Az akkori főbejárat homlokzatán pedig 3 Hunyadi domborművet építettek be: a farkast elfogó ifjút, a törökverőt, s Hunyadit, mint kormányzót ábrázoló alkotásokat.

Rajki József dombormű alkotásai

1977-ben elkészült és felavatta az iskola Herczeg Klára Munkácsy-díjas szobrászművész alkotását, a Hunyadi-szobrot, amely azóta iskolánkat ékesíti.

Herczeg Klára Munkácsy – díjas szobrászművész

1978-ban elkészült iskolánk tornacsarnoka.

A tornacsarnok építésének folyamata

A tornacsarnok átadó ünnepsége

A mezőkovácsházi gimnázium kollégiuma 1985-ben nyitotta meg kapuit, akkor még csak leánykollégiumként.

Kollégium épülete

Az iskolai könyvtárunkat 1953-ban alapították 700 darab kötettel. Ma már 10 000 kötetes, modernizált, 1996 óta számítógépes nyilvántartású iskolai könyvtár, multimédiás eszközökkel, a folyóiratok széles választékával. Könyvtárunk a Világ–nyelv Program keretében térségi idegen nyelvi tanulóközponttá, információs bázissá vált. 1986-ban nyitotta meg kapuit a diákotthon, mely tovább erősítette a középiskola térségi szerepét.

1995-ben megtörtént az új iskolaszárny épületének átadása, mely lehetővé tette az intézmény képzési profiljának bővülését: a szakképzés beindulását.

1995. december 20-án a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete határozata alapján módosult az intézmény alapító okirata, miszerint az 1993. évi LXXVI. szakképzési törvény hatálya alá eső, érettségire épülő, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő új szakképzés került bevezetésre az intézményben. A középfokú képesítést szerzett, azaz érettségizett fiatalok számára 13. illetve 14. évfolyamon iskolarendszerű nappali tagozatos szakképzés indítására nyílt lehetőség közép-, illetve felsőfokon. Az iskola neve ekkor: Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon.

1997. július 1-étől Békés Megye Képviselő-testülete vállalta fel iskolánk további működtetését. Így intézményünk neve: Békés Megye Képviselő-testülete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiuma. 2003. november 21-én a megyei fenntartó módosította iskolánk alapító okiratát. Az intézmény új neve: Békés Megyei Hunyadi János Középiskola és Kollégium. 2005. december 2-án szakmai profilbővítés következtében a megyei fenntartó az intézmény nevét az alábbiak szerint módosította: Békés Megyei Hunyadi János Középiskola, Alap-fokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium. 2005. december 16-án került sor a Dél-békési Oktatási Centrum mezőkovácsházi épületegyüttesének átadására.

2007. július 1-én négy intézmény integrálásával megalakult a Hunyadi János Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Lakásotthonok. 2008. év folyamán, Békés Megye Képviselő-testületének döntése nyomán megszűnik az intézményben a gyermekvédelmi feladatok ellátása, valamint a mezőhegyesi szakképző iskola a Harruckern János Közoktatási Intézménybe integrálódik. A fentiek alapján 2008. július 1-jétől működik a Hunyadi János Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium.

 

Hunyadi János Magyarbánhegyesi Speciális Szakiskola, Egységes Módszertani Intézmény, Kollégium Iskolánk az 1959/60-as tanévben kezdte meg működését megyei fenntartású intézményként. Kezdettől fogva enyhe értelmi fogyatékosok bentlakásos gyógypedagógiai intézeteként funkcionál. A tanulók közel 50%-a állami gondozott volt, akik a gyulai Gyógypedagógiai Intézetből érkeztek. A négy tanulócsoportban alsó és felső tagozatos összevont osztályokban tanuló fiúgyermekek száma évekig 50 körül mozgott. Az épületben, amely eredetileg szálloda és vendéglő volt, négy tantermet alakítottak ki. A diákotthonban két hálószobában történt az elhelyezés. 1973-tól csak alsó tagozat működött, a felső évfolyamot Tarhoson folytathatták az innen kikerülők. 1985-ben koedukált lett az intézet. Az 1989/90-es tanévtől folyamatosan felső tagozatos osztályok léptek be. Az 1993/1994-es tanévtől korai gyógypedagógiai decentrumként a térségben élő fogyatékos kisgyermekek gondozását végezzük. A területi logopédiai ellátás is ettől a tanévtől szervezett. A térségi igények felmérése után 1994-től speciális szakiskolai képzés indult bőrtárgy készítő betanított munkás képesítést adó szakmával.

1995-ben elkészül a speciális szakiskolai új épület, ahol már két szakma elsajátítására nyílt lehetőség (bőrtárgy-készítő, cipőjavító). Az utóbbi évek alatt dinamikusan fejlődő gyógypedagógiai intézet tárgyi ellátottságában is bővült. 1990-ben tanügyi szárny épült három tanteremmel, torna-szobával. 1991-ben a diákotthoni rekonstrukció is megvalósult 10 hálószoba, ebédlő, konyha készült el.  1996-ban vásárolta meg a fenntartó a szakiskolai diákotthon épületét.

1997 tavaszán NM pályázati támogatással egy családi házat vásároltunk. Hét, vegyes életkorú lány vette birtokba a szépen berendezett, összkomfortos lakást. Pályázati támogatással 1998 tavaszán újabb két lakásotthonnal gazdagodott intézményünk. A vásárolt épületek szintén a falu központjában helyezkednek el. Alapterületüknél, elrendezésüknél fogva alkalmasak 8-10 gyermek, illetve fiatal kényelmes életterének. A fenntartó segítségével 1999 őszétől megoldódott utógondozottjaink lakhatása is. Hatodik lakásotthonunkat 2001. január elején vették birtokba a lakói. A 2003/2004. tanévtől a fenntartó engedélyével, az OM 33 4641 01 számítógép-kezelő (-használó) központi programja helyi adaptációjának alapján újabb szakképző osztály indult. A 2005/2006-os tanévben az intézmény szakmai kínálata a zöldség- és fűszernövény-termesztő szak indításával bővült.

2005 novemberében átadásra került a Dél-Békési Oktatási Centrum beruházás keretében a modern, jól felszerelt iskolaépületünk.

A felújított gimnázium épülete

2006 júniusában a gyulai tagozat működtetését átvette Gyula Város Önkormányzata.

Hunyadi János Orosházi Egységes Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó Orosházán a gyógypedagógiai nevelés-oktatás 1947-ben kezdődött meg két osztállyal. 1950-től 1953-ig önálló gyógypedagógiai intézetként működött, mely kollégiumi elhelyezést is biztosított. 1954-től általános iskola mellé rendelt tagozatként működött,   majd

1971-ben ismét önálló gyógypedagógiai intézmény lett. A tanulócsoportok szétszórtan, három külön épületben nyertek elhelyezést.  1968-tól Békés megyében elsőként logopédiai ellátást is biztosított intézményünk a város gyermekeinek. 1986-tól 1996-ig Speciális Szakiskola is működött az intézményben. 1993-ban háromlépcsős bővítés kezdődött a központi épületben, mely esztétikus, szép környezetet és tornatermet is biztosít a tanulók számára.  1995-ben megkezdődött a korai fejlesztő tevékenység, valamint a fejlesztő felkészítés a képzésre kötelezett gyermekek részére.  1997-től középsúlyos értelmi fogyatékos tanulócsoport is helyet kapott az intézményben.  2000. szeptember 1-jétől intézményünk Gyógypedagógiai és Szakszolgálati Intézményként működik, melyben Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat látja el a gyermekeket.

 

Intézményünk története tehát ezen iskolák történetével kezdődött – és együtt folytatódik 2008 júliusa óta, amikor a fenntartó Békés Megye Képviselő-testülete határozatával, három intézmény integrációjával létrejött a mezőkovácsházi székhelyű, többcélú közös igazgatású Hunyadi János Közoktatási Intézmény.

Intézményünk névhasználata 2008 óta a képzési kínálat törvényileg előírt változásai során számtalan változáson ment keresztül.

2017 februárja óta a Békéscsabai Tankerületi Központ fenntartása alatt álló intézményünk napjainkban általános iskola, gimnázium, alapfokú művészeti iskola, valamint kollégiumi feladatellátást biztosít a tanítványok számára, ezen túlmutatva megyei viszonylatban is a legkorszerűbb épületegyüttesében, s oktatástechnikai felszereltséggel biztosítja a minőségi XXI. századi oktatást.

A fenntartó által 2018. nyarán került korszerűsítésre egy nagyszabású projekt keretében , a mintegy 40 esztendős tornacsarnok padlózatának lakkfelülete és felfestése, valamint műanyag nyílászárókkal történő felszerelése.

2019. szeptember 1-től összevont intézményként az addig külön álló két iskola a mezőkovácsházi gimnázium és az általános iskola, Mezőkovácsházi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium néven kezdte meg 14 osztályban, 522 fő tanulóval az első közös, a 2019/2020-as tanévet.

Mezőkovácsházi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

HAT-14-02-0047

HAT-14-03-0029

HAT-15-06-0019

HAT-15-07-0050

HAT-18-02-0253

HAT-18-02-0259

HAT-19-01-0623

HAT-KP-1-2022-1 -001522-VAL-ELS001

NTP-MŰV-18-0076

NTP-MTTD-18-0096